***

Aquesta activitat està organitzada per l’Escola d’Atletisme de Barcelona que aquest any ja és el 13è de funcionament  com a Club, i el 10è amb l’Escola d’Atletisme, pensada perquè nens i nenes, nois i noies, d’entre 4 i 15 anys, trobin un espai d’aprenentatge adient a les seves capacitats i interessos, on puguin practicar un esport que els agrada partint de models educatius i valorant la formació com a persones alhora que l’aprenentatge tècnic i l’increment de gestos motrius.

La intenció és formar atletes respectuosos amb l’entorn, conscients de les seves capacitats, motivats per a la pràctica de l’esport saludable, compromesos amb l’entrenament, i respectuosos amb els companys de la pròpia i d’altres Entitats. Aspirem a formar atletes complets, que siguin capaços de conèixer i dominar totes les proves atlètiques, que valorin els seus aprenentatges i resultats partint de la superació personal, que es mostrin autònoms, participatius, actius, responsables i solidaris.

Així, i resumint, podríem dir que la nostra filosofia són els següents conceptes:

  1. Donar la possibilitat de fer atletisme a tots els que ho desitgin, tinguin l’edat i el nivell que tinguin, tot tractant-los amb igualtat i oferint-los els mitjans d’entrenament més adequats en relació a la seva experiència, capacitat i edat.
  2. Buscar la satisfacció personal de manera integrada, vetllant per assolir un grau alt de satisfacció a nivell físic, mental i social.
  3. Satisfer, en la mesura del possible, les etapes d’aprenentatge i d’entrenament de cada atleta, tot evitant córrer en la preparació i saltar-se així alguna etapa.
  4. Buscar els valors de l’esport: respecte, amistat, esforç, compromís, constància, autosuperació, aprenentatge i participació, en relació a l’edat de l’atleta.
  5. Valorar la convivència i la cooperació a la pista i fora d’ella.
  6. Conèixer la importància d’una alimentació sana i equilibrada, adient a les necessitats personals d’acord amb la pràctica esportiva.

Activitat que es fa fora de la Sedeta. El/La monitor/a responsable recull els infants a l’escola a les 16:30h, i els porta caminant fins a l’Escola Teresa Pàmies.