***

L’activitat d’escacs la fa l’Escola d’Escacs de Barcelona, un referent dintre del món dels escacs i de l’ensenyament tant a escoles en l’àmbit lectiu com en l’àmbit extraescolar. Actualment l’Escola d’Escacs de Barcelona imparteix classes a més de 40 escoles i arriba a més de 1.500 alumnes a tot Barcelona i àrea metropolitana.

Els Escacs: joc i procès pedagògic

Actualment la família és en tot cas, més que mai, protagonista del procés educatiu dels seus fills juntament amb el centre escolar al que assisteixen.

Per això han contribuït poderosament en les continues aportacions de la psicopedagogia, possant de relleu la importància d’una educació primerenca pel desenvolupament en consonància amb la personalitat del nen, ja que els primers anys de vida són la base sobre la que és construeixen experiències, perquè és precisament durant aquest temps quan s’estableixen el major nombre d’anexions neuronals.
Com a president de l’Escola d’Escacs de Barcelona promoc i facilito qualsevol activitat lúdica que fomenti la formació d’un caràcter ferm i equilibrat i és en el joc-esport, esport joc que ensenyem en l’escola que dirigeixo, on he trobat un dels aliats més eficients:

  • En primer lloc, desapareix l’idea d’atzar, ja que les coses no és consegueixen per sort sino mitjançant l’esforç i el treball diari.
  • En segon lloc, les coses s’han de conseguir en relació amb les circumstàncies que les envolten i fent servir els mitjans permitibles.
  • En tercer lloc, és necessari aprendre a lluitar de forma legal davant dels altres.

Al llarg dels 25 anys d’experiència en l’Escola d’Escacs de Barcelona i a prop d’uns 20 anys com professor en diverses escoles de Primària-Secundària de la ciutat he vist molts casos de nens que han millorat notablement la seva evolució després d’un curs d’escacs. L’explicació és molt senzilla, eren nens que és distreien amb facilitat, però al augmentar el seu nivell de concentració, retenen amb més facilitat l’explicació dels professors. En les escoles on fem les classes, els pares son els més interessats en que els seus fills practiquin els escacs, ja que comprobem a diari que el seu nivell d’atenció millora notablement.

En definitiva arribem a la conclusió que ensenyant a jugar a escacs a nens d’estats primerencs milloren els seu nivell d’atenció, concentració i, el que és molt important, la seva capacitat creativa i de raonament lògic-matemàtic.

Abel Segura – President de l’Escola d’Escacs de Barcelona