De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, doneu el consentiment pel tractament de les vostres dades per enviar-les a les entitats que organitzen les activitats proposades per l’AFA, que sou els responsables de la veracitat de les dades facilitades i la titularitat.

Les dades dels formularis que s’omplen per inscriure un infant a les activitats s’envien directament al correu de l’entitat  organitzadora, al correu de la secretaria de l’AFA i a la comissió d’extraescolars.

Tanmateix les dades que ens proporcioneu per demanar informació, s’envien només al correu de l’AFA.

L’AFA té contractat el servidor a l’empresa de Hostings CDMON que manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme a la LOPD i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Per aconseguir aquests objectius, L’AFA es compromet a complir amb el deure secret i de confidencialitat respecte a les dades obtingudes. Tanmateix us informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei mitjançant l’enviament d’un correu electrònic amb aquesta petició, info@afaescolalasedeta.cat.

L’AFA no utilitza cap mena de galetes.