Comissió mixta amb l’objectiu de millorar el pati respectant els principis d’escola coeducativa, verda i sostenible.