A partir del dia 2 de setembre es poden fer les inscripcions per l’acollida.