En el temps que vivim era important crear una web de l’escola…